Vår Nya ladugård

Vintern 2021 ställdes vi inför ett stort vägval...​

Vi valde mellan att ta steget och våga satsa eller att sälja de flesta av våra kor och att Ida skulle behöva ta ett annat jobb...
Vi följde magkänslan och satsade på att bygga en ny ladugård här hemma på gården till våra djur. Projektet pågick mer eller mindre under hela 2022. I november stod den nya ladugården där och i December kunde vi börja flytta hem grupp för grupp, så den 10mars 2023 kunde vi äntligen stalla in de sista djuren hemma på gården i den nya ladugården. Och fortfarande finns det lite estetiskt att färdigställa ;)

Det blev en stor investering men det är en fantastisk känsla att äntligen ha alla våra djur på hemmaplan.
Projektet delfinansieras med hjälp av Europeiska jordbruksfonden.

Sidan kommer att uppdateras med mer bilder...